pôsobenie, funkcia
prodekanka pre vedu a zahraničnú činnosť