vzdelanie
2008 – 2005: UKF Nitra – doktorandské štúdium Pedagogická fakulta, Katedra hudby
1987 – 1986: VŠMU Bratislava – študijný pobyt Vedecké a záznamové centrum VŠMU
1985 – 1981: VŠMU Bratislava – vysokoškolské štúdium Katedra tanečnej tvorby, študijný odbor: tanečné umenie – pedagogika tanca

umelecká a vedecká činnosť
6. – 9. 6. 2013: Účasť na medzinárodnej konferencii Tanzkongress, Düsseldorf (Nemecko)
13. – 15. 9. 2012: Účasť na medzinárodnej konferencii Ballet why and how? Stockholm (Švédsko)
Kurzy v zahraníčí: 2010: New York: Martha Graham School of Contemporary Dance – Letný kurz
2007: Londýn – Millenium Dance 2000 (so študentami TK EJ v Bratislave)
1992: Boswil Letný tanečný kurz (Švajčiarsko)
1989: Drážďany – Letný tanečný kurz (Palucca Schule)
1985: Budapešť – Letný tanečný kurz
1984: Drážďany – Letný tanečný kurz (Palucca Schule)
Účasť na festivaloch ako akreditovaný hosť:
2014: Tanzplatform Hamburg (D)
2000: Dni súčasného tanca Luzern (CH)
1999: Festival súčasného tanca Utrecht (NL), Festival súčasného tanca Lisabon (P)
1998: Festival nového tanca Montpelliér (F)
Tanečná platformy súčasného tanca Mníchov (SRN)
Tanečná platformy súčasného tanca Ženeva (CH)
1997: Akreditovaný hosť na medzinárodnom festivale v Montréale (Can)
1996: Akreditovaný hosť na medzinárodnom festivale v Barcelóne (S), Dni súčasného tanca Zurich (CH)
Granty: Grant MK SR a CV HTF VŠMU 2011, 2012, 2013, 2014 – Teoretické analýzy v tanečnom umení
Tanečný kongres 2014 – TANEC.SK

prehľad zamestnania
2014 – 2011 (január): Centrum výskumu HTF VŠMU Výskumný pracovník, člen redakčnej rady časopisu Tempo
2014 – 2011 (september): Katedra bábkarskej tvorby DF VŠMU
2014 – 1999: Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave – Pedagóg moderného tanca (technika džezového tanca, technika M. Graham)
2011 (jún) – 1999: Konzervatórium v Bratislave na Tolstého ulici – Pedagóg a moderného tanca v odbore hudobno-dramatického umenia