Vzdelanie:

1983 – 1989 Konzervatórium Žilina – operný spev – Ľubica Šestáková
1989 – 1994 VŠMU Bratislava – operný a koncertný spev – prof. Vlasta Hudecová
1990 – 1992 Hochschule für Musik und darstellende Kunst – Viedeň (prof. Ariane Calix – Holländer, Mgr. Ursula Preier – Raunacher, Victoria Mendes) – odbor muzikál
1997 – 2000 doktorandské štúdium VŠMU Bratislava

Umelecká a vedecká činnosť:

Spolupráca s telesami:
Slovenská filharmónia Bratislava, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice, Orchester ľudových nástrojov Bratislava, Kysucký komorný orchester Čadca, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia
Javisková prax – hosťujúci sólista:
Slovenské národné divadlo Bratislava, Národní divadlo Brno: Janáčkova opera, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Štátna opera Banská Bystrica
Koncertná činnosť – koncertné vystúpenia:
Slovenská republika, Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Belgicko, Švajčiarsko, Poľsko, Česká republika
– finalistka Medzinárodnej speváckej súťaže J. Straussa–Viedeň, r. 1999
– diskografia: CD – Ján Móry – „Len ty jediná“, 1997, CD – Najkrajšie z operiet, 2008

Pedagogická činnosť:

– Workshop pre študentov operného spevu – J. Haydn Konservatorium, Eisenstadt, Rakúsko (2013)
– odborné školenie v rámci umeleckého procesu operného ansámblu – Semperoper, Dresden, SRN (2013)
– International Masterclasses – Musica Arvenzis, SR (2013, 2014, 2015)
– Workshopy pre žiakov a učiteľov ZUŠ
– Workshop pre študentov a pedagógov operného spevu na Katedre umenia, Ostravská Univerzita 2013, ČR
– člen poroty – Súťažná prehliadka konzervatórií a hud. gymnázií ČR, Pardubice, r. 2013
– predseda poroty – Spevácka súťaž Bojnická perla (Bojnice) r. 2007 – 2014
– člen poroty – Interpretačná súťaž v rámci Detského hudobného festivalu Jána Cikkera, Banská Bystrica, r. 2014

Prehľad zamestnania:

pedagóg spevu:
– Konzervatórium Žilina (1994 – 1997)
– Cirkevné konzervatórium BA (1997 – 2001)
– Konzervatórium Bratislava (od r. 2001)
– VŠMU Bratislava (od r. 2000)

Významní absolventi:

Martina Masaryková, Andrea Vizvári (Čajová), Zuzana Šveda (Dunajčanová), Ján Kapala, Emílie Řezáčová, Matúš Trávniček, Aleš Janiga, Radoslava Mičová, Eva Melichaříková, Patrícia Macák Solotruková, Šarũnas Šapalas, Marek Pobuda, Csaba Kotlár, Michaela Popik (Kušteková), Pavol Kubáň (Bc.)