Študovala na konzervatóriu v Žiline, po maturite pokračovala v štúdiu klavírnej hry na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.  Absolvovala v triede prof. Idy Černeckej, u ktorej úspešne ukončila aj štúdium umeleckej ašpirantúry. Pôsobí ako docentka klavírnej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU. Vo svojom odbornom, resp. umeleckom zameraní sa sústreďuje najmä na oblasť klavírnej komornej hry a klavírnej spolupráce, venuje sa však aj sólistickej činnosti. Takmer 30-ročnou  prácou pedagóga v oblasti klavírnej komornej hry získala obsiahly repertoár a bohaté praktické skúsenosti, ktoré uplatňuje vo svojej koncertnej činnosti. Je školiteľkou a konzultantkou doktorandského štúdia v oblasti klavírnej komornej  hry, spolu s pedagógmi hlavného predmetu vedie záverečné práce v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni, spolupracuje so študentmi na festivaloch a medzinárodných interpretačných súťažiach.

Na pódiu vystúpila s významnými osobnosťami interpretačného umenia (Jozef Podhoranský, Ján Slávik a Moyzesovo kvarteto, Juraj Alexander, Eugen Prochác, Jozef Lupták, Miroslav Dvorský, Hana Štolfová – Bandová, Ida Kirilová, Milan Radič, Pavol Farkaš, Miloš Jurkovič, Tomáš Janošík, Albert Hrubovčák, Jozef Luptáčik ml. a ďalší). Nahrávala v Slovenskom rozhlase , v Slovenskej televízii, koncertne vystúpila v Anglicku, Grécku, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Ukrajine, Čechách.

Niekoľkokrát bola prizvaná k spolupráci na medzinárodných interpretačných kurzoch. V premiére uviedla skladby viacerých súčasných slovenských autorov. Účinkovala na festivaloch Bratislavské hudobné slávnosti, Prehliadka mladých koncertných umelcov, Nová slovenská hudba, Orfeus, Hudba na hrade, Komorné večery vo Dvorane, Trenčianska hudobná jar/jeseň, Kubínska hudobná jeseň, účinkovala tiež v rámci projektov Schumann Forever, 24 hours piano, Schumann v Pálffyho paláci. Z vybraných klavírnych komorných diel R. Schumanna a F. Schuberta nahrala v spolupráci s violončelistom J. Podhoranským CD s názvom „Ukradnutá hudba“.

Počas svojho pôsobenia na pôde Vysokej školy múzických umení vykonávala aj činnosti v organizačnej oblasti, bola prodekankou HTF pre študijné záležitosti, pre zahraničie, pre rozvoj fakulty a umeleckú činnosť, bola prorektorkou VŠMU pre vzdelávanie a vedu, dekankou HTF VŠMU, v súčasnosti zastáva funkciu rektorky VŠMU.