katedra
Katedra strunových a dychových nástrojov

pôsobenie, funkcia
Interný pedagóg hry na violu
V minulosti vykonával funkciu vedúceho KSDN , striedavo vykonával
a v súčasnosti i vykonáva funkciu prodekana  HTF pre umeleckú činnosť a rozvoj fakulty
Je členom Vedeckej a umeleckej rady HTF, ako i VUR VŠMU

vzdelanie
Konzervatórium v Bratislave (1963-1969), v triede  Ladislava Hrdinu
Vysoká Škola Múzických Umení v Bratislave (1969 – 1970) pedagogické vedenie Rudolf Križan
Hudobná Akadémia  Franza  Liszta v Budapešti (1970 – 1975), v triede Prof. Pál Lukácsa
Umelecká ašpirantúra (1983 – 1986) pod vedením Prof. Jána Skladaného
habilitácia – 1996 – VŠMU

umelecká a vedecká činnosť
Koncertná činnosť
Spolupráca s mnohými  komornými zoskupeniami (Komorní virtuózi, Slovenský Komorný Orchester, SKO Bohdana Warchala, Slovenskí sólisti , Camerata Europeana)
Zahraničné podujatia – koncerty v Japonsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku, Švajčiarsku, Francúzsku, Anglicku, Luxemburgsku, Rakúsku a iné.
Sólistická činnosť – nahrávka violových skladieb pre Slovenský rozhlas
CD nahrávky z oblasti komornej hudby
Člen odborných komisií a porôt na domácich i zahraničných podujatiach
Medzinárodná violová súťaž – Hradec nad Moravicí – 1997, 2001 – člen poroty
Violová súťaž poslucháčov konzervatórií (Žilina, Bratislava) – predseda poroty
Predseda komisie maturitných skúšok Konzervatória Bratislava – 1993, 2002, 2015, 2017

pedagogická činnosť
Vedenie  bakalárskych a  diplomových prác v hlavnom odbore viola:

Michaela  Slámová – 1986 – Mgr. – členka Filharmónie Zlín
Rastislav  Šipoš – 1987 –   Mgr.-  slobodné povolanie
Radoslav  Trtek – 1987 –  Mgr. – člen SOSR
Alexander  Kušč – 1988 –  Mgr. –  člen SOSR, SND
Jozef  Zsembery – 1988 –   Mgr.  – slobodné povolanie
Peter  Vrbinčík – 1991 –   Mgr. ArtD. – Capella Istropolitana, pedagóg
Zuzana  Vojtáneková – 1992 –  Mgr. členka Slovenskej filharmónie
Kamil  Verbovský – 1993 –  Mgr. člen Slovenskej filharmónie
Tomáš  Kaiser – 1995 –   Mgr. člen Slovenskej filharmónie
Kornel  Klatt – 1995 –   Mgr. člen Slovenskej filharmónie
Anna  Caudtová – 1995 –  Mgr. členka Berlínskeho symfonického orchestra
Ludmila  Zápotočná – 1996 –  Bc.
Peter  Šesták – 1999 –  Mgr.  – slobodné povolanie, pedagóg
Martin Smolko – 1999 –  Mgr. – Slovenská filharmónia, slobodné povolanie
Dmitrij Kopčák – 2000 –  Mgr. – člen Slovenskej filharmónie
Róbert  Lakatoš – 2001 –  Mgr. člen Slovenskej filharmónie, riaditeľ divadla
Júlia Žatková – 2001 –  Mgr. –zástupca violovej skupiny  SND, od 2017 členka Slovenskej  filharmónie
Bálint Kovács – 2001 –  Mgr. člen SOSR , zástupca vedúceho violovej skupiny Slovenská  filharmónia
Ludmila Hošková – 2003 – Mgr.-  členka  FOK Praha
Peter  Zwiebel – 2004  –  Mgr.-  člen Slovenského komorného orchestra B.Warchala
Martin Mierny – 2004 –  Mgr. ArtD –  člen Symf.orchestra SR  , vedúci skupiny viol
Julius Šoška – 2005 –  Mgr.  člen Symf.orchestra SR
Svetlana Olahová – 2005 –  Mgr. členka SOSR
Karin Kováčová – 2006 –  Mgr.  členka SF, Slovenský rozhlas
Ludovít Kara – 2006 – Bc. – člen Slovenskej Filharmónie
Ivan Palovič – 2006 –  Mgr.ArtD. –  slobodné povolanie
Juraj Migaš   – 2007 –  Mgr.  Nemecko
Júlia Urdová  – 2008 –  Mgr.  Slovenský rozhlas
Dezider Szulcsányi –  2010 –  Mgr. – člen Symfonického orchestra SR, SND
Tomáš Cseh  – 2011 –  Mgr.ArtD. –   SND  – vedúci  violovej skupiny
Igor Orgován  – 2012 – Mgr
Zdenka  Páleníková   -2012 –  Mgr.  – pedagóg
Veronika  Prokešová  –  2012 – Mgr. ArtD.  –  členka Mucha kvartet
Vladimír Paulen  – 2013 – Bc.   , člen SND
Tatiana Bobeková  – 2014 – Bc.
Peter Hamar  –  2014 – Mgr. –  zástupca vedúceho violovej skupiny  SND
Peter Dvorský  – 2015 – Mgr.   zástupca vedúceho violovej skupiny SND
Martin Kušš  – 2015 – Mgr.  – člen orchestra SR
Martin Ruman  – . 2015 –  Bc  – vedúci violovej skupiny   Slovenská filharmónia
Alice Karbanová – 2016 – Mgr. – Symfonický orchester  Slovenského  rozhlasu
Roya Gulyieva – 2017 – Mgr.
Teimur Aleskerov – 2018 – Mgr.

vedenie doktorandského štúdia
Peter Vrbinčík – viola
Alexander Jablokov – husle
Martin Mierny – viola
Zuzana Bouřová – viola
Ivan  Palovič – viola
Tomáš  Cseh – viola
Veronika  Prokešová – viola

prehľad zamestnania
1975 – 1978 Pedagogická fakulta UK v Trnave
1978 – 1982 Higher Institute of Music in Kuwait – hosťujúci profesor violovej hry
1982 – 1983 Externý pedagóg violovej hry HF VŠMU
1983 –Interný pedagóg violovej hry  HTF VŠMU

e-mail
jozef.hosek@gmail.com