projekt Norsk Musikk Meets Slovak / Slovak Music Meets Norsk

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta realizovala unikátny medzinárodný umelecký projekt pod názvom Norsk Musikk Meets Slovak (Bratislava, december 2017) / Slovak Music Meets Norsk (Bergen, január 2018). Organizuje ho Vysoká škola múzických umení v Bratislave v spolupráci s Griegovou akadémiou / Fakulta výtvarných umení, hudby a umeleckého dizajnu Univerzity v Bergene za podpory Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave a Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Osle.


(Griegova akadémia / Univerzita v Bergene)

Projekt nadväzuje na úspešný Grieg Day, ktorý sa uskutočnil v Bratislave v novembri 2015 a bol venovaný umeleckému odkazu kľúčovej postavy nórskej hudobnej kultúry Edvarda Griega. 4. – 7. 12. 2017 do Bratislavy zavítala sedemčlenná delegácia nórskych umelcov v Bratislave, 17. – 20. 1. 2018 privítali sedemčlennú slovenskú delegáciu v Bergene. Cieľom aktivít bolo vzájomné spoznávanie nórskej a slovenskej hudobnej kultúry s dôrazom na tvorbu skladateľov 20. a 21. storočia. Projekt bol financovaný z Grantov EHP a Nórska a zo zdrojov trojročného grantového projektu Griegovej akadémie zameraného na problematiku hľadania nových výrazových prostriedkov pri interpretácii hudby.

Súčasťou projektu Norsk Musikk meets Slovak v Bratislave boli workshopy, majstrovské kurzy, prednášky a koncerty z tvorby nórskych autorov. Jedinečnou súčasťou programu bola Norsk Competition, verejná súťažná prehliadka študentov VŠMU s dielami nórskej hudby, ktorá sa uskutočnila 6. 12. o 15.00 v Koncertnej sále Dvorana (vstup voľný). Vybraní študenti získali štipendium na študijný pobyt na Griegovej akadémii v Bergene / > výsledky prehrávky <. Vrcholom aktivít v Bratislave bol Norsk Konsert s hosťujúcimi umelcami 6. 12. o 19.00 v Koncertnej sieni Dvorana.

Garantka projektu Norsk Musikk meets Slovak / Slovak Music meets Norsk:
prof. Markéta Štefková, PhD.
(HTF VŠMU v Bratislave / Katedra teórie hudby HTF)

Koordinátor projektu, propagácia a kontaktná osoba:
Mgr. art. Vladimír Sirota
(HTF VŠMU v Bratislave / Kancelária umeleckej produkcie HTF)

Detailná sumarizačná správa projektu [stiahnuť] (.pdf)


Zástupcovia Griegovej akadémie v Bergene / aktivity v Bratislave 4. – 7. 12. 2017:
Einar Røttingen, klavír, garant projektu (Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means

Signe Bakke, klavír
Torleif Torgersen, klavír
Ricardo Odriozola, husle
Hilde Haraldsen Sveen, spev
Knut Vaage, skladateľ
Arnulf Christian Mattes, muzikológ

Zástupcovia VŠMU v Bratislave / aktivity v Bergene 17. – 20. 1. 2018:
Daniel Buranovský, klavír
Dagmar Podkamenská, spev
Róbert Pechanec, vokálna korepetícia
Jozef Horváth, husle
Evgeny Irshai, skladateľ
Markéta Štefková, muzikologička