projekt Norsk Musikk Meets Slovak / Slovak Music Meets Norsk

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta realizuje unikátny medzinárodný projekt pod názvom Norsk Musikk Meets Slovak (Bratislava, december 2017) / Slovak Music Meets Norsk (Bergen, január 2018). Organizuje ho Vysoká škola múzických umení v Bratislave v spolupráci s Griegovou akadémiou / Fakulta výtvarných umení, hudby a umeleckého dizajnu Univerzity v Bergene za podpory Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave a Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Osle.


(Griegova akadémia / Univerzita v Bergene)

Projekt nadväzuje na úspešný Grieg Day, ktorý sa uskutočnil v Bratislave v novembri 2015 a bol venovaný umeleckému odkazu kľúčovej postavy nórskej hudobnej kultúry Edvarda Griega. 4. – 7. 12. 2017 do Bratislavy zavítala sedemčlenná delegácia nórskych umelcov v Bratislave, 17. – 20. 1. 2018 privítajú sedemčlennú slovenskú delegáciu v Bergene. Cieľom aktivít je ďalšie vzájomné spoznávanie nórskej a slovenskej hudobnej kultúry s dôrazom na tvorbu skladateľov 20. a 21. storočia. Projekt je financovaný z Grantov EHP a Nórska a zo zdrojov trojročného grantového projektu Griegovej akadémie zameraného na problematiku hľadania nových výrazových prostriedkov pri interpretácii hudby.

Súčasťou projektu Norsk Musikk meets Slovak v Bratislave boliworkshopy, majstrovské kurzy, prednášky a koncerty z tvorby nórskych autorov. Jedinečnou súčasťou programu je Norsk Competition, verejná súťažná prehliadka študentov VŠMU s dielami nórskej hudby, ktorá sa uskutočnila 6. 12. o 15.00 v Koncertnej sále Dvorana (vstup voľný). Vybraní študenti získajú štipendium na študijný pobyt na Griegovej akadémii v Bergene / > výsledky prehrávky <. Vrcholom podujatia bol Norsk Konsert s hosťujúcimi umelcami 6. 12. o 19.00 v Koncertnej sieni Dvorana.

Garantka projektu Norsk Musikk meets Slovak / Slovak Music meets Norsk:
prof. Markéta Štefková, PhD.
(HTF VŠMU v Bratislave / Katedra teórie hudby HTF)

Koordinátor projektu, propagácia a kontaktná osoba:
Mgr. art. Vladimír Sirota
(HTF VŠMU v Bratislave / Kancelária umeleckej produkcie HTF)


Hostia z Griegovej akadémie v Bergene / aktivity v Bratislave 4. – 7. 12. 2017:
Einar Røttingen, klavír, garant projektu (Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means

Signe Bakke, klavír
Torleif Torgersen, klavír
Ricardo Odriozola, husle
Hilde Haraldsen Sveen, spev
Knut Vaage, skladateľ
Arnulf Christian Mattes, muzikológ

ŽIVOTOPISY PEDAGÓGOV INTERPRETAČNÝCH KURZOV / HOSTIA PROJEKTU [stiahnuť] (.pdf)

Delegácia pedagógov VŠMU / aktivity v Bergene 17. – 20. 1. 2018:
Daniel Buranovský, klavír
Dagmar Podkamenská, spev
Róbert Pechanec, vokálna korepetícia
Jozef Horváth, husle
Evgeny Irshai, skladateľ
Markéta Štefková, muzikologička