Vedecká a umelecká rada HTF

predseda
prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.

členovia
doc. Mgr. art. Hana Štolfová-Bandová, ArtD., mimoriadny profesor
prof. PhDr. Ján Budzák, ArtD.
prof. Daniel Buranovský, ArtD.
prof. Ladislav Čarný
prof. Ida Černecká
PhDr. Lýdia Dohnalová
Mgr. art. Jozef Dolinský
prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.
doc. Mária Heinzová, ArtD.
doc. Jozef Hošek, ArtD.
prof. Jevgenij Iršai, PhD.
Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.
Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.
doc. Jozef Meričko, ArtD.
prof. Mgr. art. Peter Mikuláš, ArtD.
prof. Jozef Podhoranský
Mgr. Viktor Šimčisko

Icon

Rokovací poriadok VUR HTF 154 Kb 7 downloads

...

Icon

Dlhodobý zámer HTF 334.11 KB 10 downloads

...