Ľudia

Pracovisko:

Meno Funkcia Pracovisko Telefónne číslo Klapka e-mail
doc. Jozef Hošek, ArtD. prodekan pre rozvoj fakulty a umeleckú činnosť Katedra strunových a dychových nástrojov,Vedenie +421259303533 533 jozef.hosek@gmail.com
doc. Jozef Meričko, ArtD. prodekan pre študijný proces Katedra tanečnej tvorby,Vedenie mericko@vsmu.sk
doc. Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD. vedúca oddelenia Oddelenie klavírnej spolupráce sabovaiveta@yahoo.com
Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD. vedúca pracoviska Centrum výskumu +421 2 59 30 35 47 547 liszkayova@vsmu.sk
Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD. prodekanka pre vedu a zahraničné styky Katedra teórie hudby,Vedenie +421259303533 533 haskova@vsmu.sk
Mgr. art. Viera Bartošová, ArtD. vedúca oddelenia Oddelenie komornej hry viera@bartosova.sk
Mgr. art. Vladimír Sirota vedúci pracoviska Kancelária umeleckej produkcie +421 2 59 30 35 25 525 sirota@vsmu.sk
Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD. vedúca katedry Katedra tanečnej tvorby 542 kovarova.vsmu@gmail.com
prof. Ida Černecká vedúca katedry Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby 520 cernecka@vsmu.sk
prof. Jevgenij Iršai, PhD. vedúci katedry Katedra skladby a dirigovania 530 eirschai@hotmail.com
prof. Jozef Podhoranský vedúci katedry Katedra strunových a dychových nástrojov podhoranskyjozef@gmail.com
prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD. dekanka Katedra tanečnej tvorby,Vedenie +421 2 54 41 20 70 529 ciernikova@vsmu.sk
prof. PhDr. Eva Ferková, PhD. vedúca katedry Katedra teórie hudby 546 ferkova@vsmu.sk