Dôležité dokumenty pre zamestnancov HTF

Nájdete tu informácie, vyhlášky a tlačivá:
VÝROČNÉ SPRÁVY FAKULTY / EDIČNÁ PODPORA / UMELECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ / a pod.
Interné predpisy doktorandského štúdia na nachádzajú na > tomto odkaze < (ŠTÚDIUM / pre študentov)


 

Výročné správy fakulty:

 • Výročná správa o činnosti za rok 2016 – [stiahnuť] (.pdf)
 • Výročná správa o činnosti za rok 2015 – [stiahnuť] (.pdf)
 • Výročná správa o činnosti za rok 2014 – [stiahnuť] (.pdf)
 • Výročná správa o činnosti za rok 2013 – [stiahnuť] (.pdf)
 • Výročná správa o činnosti za rok 2012 – [stiahnuť] (.pdf)
 • Výročná správa o činnosti za rok 2011 – [stiahnuť] (.pdf)

Edičná podpora:

 • Formulár žiadosti o edičnú podporu – [stiahnuť] (.doc)
 • Pravidlá HTF pre udeľovanie finančnej podpory na edičný titul – [stiahnuť] (.pdf)
 • Návod ku žiadosti o vydanie edičného titulu – [stiahnuť] (.pdf)
 • Zloženie edičnej komisie – [stiahnuť] (.pdf)

Kritériá na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na HTF VŠMU.
Príslušné dokumenty:

 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor – [stiahnuť] (.pdf)
 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 21. decembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor – [stiahnuť] (.pdf)
 • Kritériá na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov HTF VŠMU – [stiahnuť] (.pdf)
  PRÍLOHA – tabuľky na vyplnenie – [stiahnuť] (.doc)
 • Žiadosť o udelenie titulu docent – [stiahnuť] (.doc)
 • Žiadosť o vymenovanie za profesora – [stiahnuť] (.doc)
 • Pedagogická prax uchádzača – [stiahnuť] (.doc)

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a centrálny register evidencie umeleckej činnosti
(Ministerstvo školstva SR
):

 • VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 – [stiahnuť] (.pdf)
 • REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 – [stiahnuť] (.pdf)
 • Zoznam renomovanosti / inštitúcie – [stiahnuť] (.pdf) (ZDROJ)
 • Zoznam renomovanosti / podujatia – [stiahnuť] (.pdf) (ZDROJ)

Umelecké výkony pedagógov – formuláre na vyplnenie:

 • Tlačivo na stiahnutie – interpreti – [stiahnuť] (.doc)
 • Tlačivo na stiahnutie – skladatelia – [stiahnuť] (.doc)
 • Tlačivo na stiahnutie – publikačná a vedecká činnosť – [stiahnuť] (.doc)
 • Tlačivo ako VZOR – interpreti – [stiahnuť] (.doc)
 • Tlačivo ako VZOR – skladatelia – [stiahnuť] (.doc)
 • Tlačivo ako VZOR – publikačná a vedecká činnosť – [stiahnuť] (.doc)

Tlačivá o evidencii publikačnej činnosti:

 • Evidencia publikačnej činnosti – monografie, učebnice a odborné štúdie – [stiahnuť] (.doc)
 • Evidencia publikačnej činnosti – zborníky – [stiahnuť] (.doc)