Akademický senát HTF

predseda
Mgr. art. Robert Mareček, ArtD.

podpredseda
Mgr. art. Lucia Papanetzová, ArtD.

členovia
Mgr. art. Viera Bartošová, ArtD.
Mgr. art. Dagmar Podkamenská Bezačinská, ArtD.
prof. PhDr. Ján Budzák, ArtD.
prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.
Mgr. art. Ivana Kleiblová, ArtD.
doc. Imrich Szabó, ArtD.

študenti
Bc. Bálint Lovász
Bc. Izabela Lovišková
Mgr. art. Karol Samuelčík
PhDr. Matúš Ivan

Výročná správa AS HTF 2016 [stiahnuť] (.pdf)
Výročná správa AS HTF 2015 [stiahnuť] (.pdf)

Icon

Rokovací poriadok AS HTF 98.19 KB 29 downloads

...
Icon

Zásady volieb do AS HTF 375 Kb 37 downloads

...

ZÁPISNICE z rokovaní AS HTF na stiahnutie:
Zápisnica z rokovania AS HTF z 22. 6. 2017
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 13. 6. 2017
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 25. 4. 2017
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 16. 3. 2017
(.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 14. 12. 2016 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 21. 9. 2016 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 10. 6. 2016 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 12. 5. 2016 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 22. 3. 2016 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 11. 9. 2015 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 29. 6. 2015 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 18. 5. 2015 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 9. 2. 2015 (.pdf)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania AS HTF z 9. 12. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 20. 11. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 13. 11. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 5. 11. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 9. 9. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 31. 3. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 13. 3. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 19. 2. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 3. 2. 2014 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 8. 10. 2013 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 17. 9. 2013 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 30. 4. 2013 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 27. 3. 2013 (.pdf)
Príloha zápisnice z rokovania AS HTF zo 27. 3. 2013 – Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu HTF (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 27. 2. 2013 (.pdf)
Príloha zápisnice z rokovania AS HTF zo 27. 2. 2013 – Dramaturgická komisia (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 5. 12. 2012 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 15. 6. 2012 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF zo 16. 4. 2012 (.pdf)
Schválené uznesenia z 3. zasadnutia AS HTF (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 29. 2. 2012 (pokračovanie zasadnutia 20.2.2012) (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 20. 2. 2012 (pokračovanie zasadnutia 13.2.2012) (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 13. 2. 2012 (.pdf)
Zápisnica z rokovania AS HTF z 9. 1. 2012 (.pdf)