O FAKULTE

htf_vsmu_project_ban2


OTVORENIE DEKANÁTU V ČASE LETNÝCH PRÁZDNIN 2017:
V čase letných prázdnin od 3. 7. do 31. 8. 2017 je dekanát HTF VŠMU otvorený v čase od 9.00 do 12.00.