doc. Mária Heinzová, ArtD.

Študovala na konzervatóriu v Žiline, po maturite pokračovala v štúdiu klavírnej hry na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.  Absolvovala v triede prof. Idy Černeckej, u ktorej úspešne ukončila aj štúdium umeleckej ašpirantúry. Pôsobí ako docentka klavírnej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU. Vo svojom odbornom, resp. umeleckom zameraní sa sústreďuje najmä na oblasť klavírnej komornej hry a klavírnej spolupráce, venuje […]

doc. Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD.

vzdelanie
1978 – 1984 Konzervatoř v Kroměříži
1984 – 1988 HTF VŠMU Bratislava
doktorandské štúdium na HTF VŠMU ukončené r. 2010

umelecká a vedecká činnosť
koncertná činnosť, sólové a komorné koncerty, recitály, polorecitály, koncerty na Slovensku a v zahraničí

pedagogická činnosť
pedagóg oddelenia klavírnej spolupráce na HTF VŠMU Bratislava, diplomové, bakalárske a ročníkové koncerty, semináre, súťaže

prehľad zamestnania
od roku 1988 pedagóg Konzervatória v […]

X