prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.

doc. PhDr. Eva Ferková, PhD. vyštudovala hudobnú teóriu a kritiku na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave v r. 1981. V r. 1983 získala titul PhDr. v odbore Hudobná veda na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a v roku 1988 titul CSc/PhD. na Ústave hudobnej vedy SAV.
Niekoľko rokov pracovala ako vedecká pracovníčka na Ústave hudobnej vedy […]

X