Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.

vzdelanie
1977 – 1981 Vysoká škola Ekonomická, Bratislava – Vnútorný obchod
1986 –1990 Vysoká škola múzických umení, Bratislava Pedagogika tanca

stáže a školenia
2002 – 2005 absolvovanie prvých troch rokov akreditovaného štúdia Feldenkraisovej metódy, ogranizované Feldenkrais Studiengesellschaft Wien, Viedeň, Rakúsko
2001 – „Audience Development“ organizované TOACA, Bukurešť, Rumunsko
2000 – „Tvorba projektov a spolupráca“, tréning CPRK, akreditovaný Ministerstvom školstva SR
1999 – […]

doc. Jozef Meričko, ArtD.

katedra
Katedra tanečnej tvorby

pôsobenie, funkcia
prodekan pre študijný proces HTF VŠMU

vzdelanie
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

umelecký profil
Narodil sa v Humennom. V sezóne 1979/1980 bol členom Ukrajinského národného divadla. Po absolvovaní základnej služby vo Vojenskom umeleckom súbore nastúpil do Slovenského národného divadla. Člen a potom sólista baletu SND (1982-1990) stvárnil postavy a tanečné role v baletoch: Labutie jazero […]

prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.

katedra
Katedra tanečnej tvorby

pôsobenie, funkcia
dekanka HTF VŠMU

umelecký profil
V r. 1982 absolvovala Tanečné konzervatórium v Prahe v odbore klasický tanec, štúdium HF VŠMU – odbor pedagogika tanca u doc. Dagmar Hubovej (1984 – 1988) a v r. 1998 – 2002 doktorandské štúdium na HTF VŠMU. V júni 2004 bola vymenovaná za docenta v odbore tanečné umenie (téma […]

X