prof. Ida Černecká

pôsobenie, funkcia
1984 – 1990 odb. as.
1990 – 1996 doc.
1996 – doteraz profesor
1994 – 2003 vedúca KKN
1996 – 1998 predseda AS VŠMU
1996 – 1998 predseda AS HTF VŠMU
1996 – 1999 člen AS VŠMU
1996 – 1999 člen AS HTF VŠMU
1994 – doteraz člen UVR HTF VŠMU
2003 – doteraz člen UVR VŠMU
2003 – 2004 prodekanka HTF VŠMU pre […]