Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.

vzdelanie
2008 – 2005: UKF Nitra – doktorandské štúdium Pedagogická fakulta, Katedra hudby
1987 – 1986: VŠMU Bratislava – študijný pobyt Vedecké a záznamové centrum VŠMU
1985 – 1981: VŠMU Bratislava – vysokoškolské štúdium Katedra tanečnej tvorby, študijný odbor: tanečné umenie – pedagogika tanca

umelecká a vedecká činnosť
6. – 9. 6. 2013: Účasť na medzinárodnej konferencii Tanzkongress, Düsseldorf (Nemecko)
13. […]