Oddelenie komornej hry

Na oddelení je možné študovať študijný program:
komorná hra

vedúci oddelenia
Mgr. art. Viera Bartošová, ArtD.

profesor
prof. Anna Hölblingová, ArtD.

docent
prof. Ján Slávik, ArtD.


Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013) – prevziať (.pdf)