Učitelia katedry

vedúci katedry
prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.

tajomník katedry
Mgr. art. Róbert Šebesta, PhD.

profesori
prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.
prof. Markéta Štefková, PhD.

docenti
doc. PhDr. Petr Daněk, PhD.

odborní asistenti
Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD.
Mgr. art. Zuzana Flamová, ArtD.
Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD.
Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.
PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.
PhDr. Tomáš Surý, ArtD.
Mgr. art. Róbert Šebesta, PhD.

asistenti
Mgr. art. Juraj Jartim, ArtD.

ďalší učitelia
Mgr. Zuzana Cenkerová, PhD.
PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD.
PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD.
Mgr. art. Jana Majerová, PhD.
Mgr. Peter Martinček, PhD.
Mgr. art. Daniela Mintálová
Mgr. Magdaléna Nováčková

Mgr. art. Vladimír Sirota
PhDr. Eva Sisková
PhDr. Hana Urbancová, DrSc.
Mgr. Peter Valo

interní doktorandi
Mgr. art. Jana Zelenková

externí doktorandi
Mgr. Magdaléna Nováčková
Mgr. Katarína Pokojná