Katedra spevu

Na katedre spevu je možné študovať študijné programy:
(Bakalárske štúdium, Magisterské štúdium, Doktorandské štúdium a DPŠ)

  • spev

Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013) – prevziať (.pdf)