HARMONOGRAM / Norsk Musikk Meets Slovak
Bratislava, 5. a 6. 12. 2017


HARMONOGRAM INTERPRETAČNÝCH KURZOV – podrobný rozpis podľa zamerania:


 

HARMONOGRAM VŠETKÝCH AKTIVÍT PROJEKTU V BRATISLAVE:

5. DECEMBER (utorok)

OTVORENIE / 9.00 / Koncertná sieň Dvorana
PRÍHOVORY
doc. Mária Heinzová, ArtD. / rektorka VŠMU
Prof. Einar Røttingen / partner projektu, Griegova akadémia (Fakulta výtvarných umení, hudby a umeleckého dizajnu / Univerzita Bergen)

1. blok / 9.45 – 11.00
PREDNÁŠKY o nórskej hudbe
Koncertná sieň DVORANA
Einar Røttingen / klavír
Signe Bakke / klavír
Torleif Torgersen / klavír

Malá koncertná sála
Knut Vaage / kompozícia

Katedra teórie hudby (č. 121)
Arnulf Christian Mattes / muzikológia
Grieg, History, and Politics: Grieg Centenaries 1943 – 1993 – 2007

2. blok / 11.15 – 12.30
INTERPRETAČNÉ KURZY
Koncertná sieň DVORANA / Malá koncertná sála
Einar Røttingen / klavír
Ricardo Odriozola / sláčikové nástroje

PREDNÁŠKA o nórskej hudbe
Malá koncertná sála
Ricardo Odriozola / sláčikové nástroje

3. blok / 15.00 – 16.30
INTERPRETAČNÉ KURZY
Koncertná sieň DVORANA / Malá koncertná sála / triedy KSDN a KKN
Signe Bakke / klavír
Torleif Torgersen / klavír
Einar Røttingen / klavír
Ricardo Odriozola / sláčikové nástroje

PREDNÁŠKA o nórskej hudbe (15.30)
Malá koncertná sála
Hilde Haraldsen Sveen / spev

sprievodné podujatie
19.00 / Malá sála Slovenskej filharmónie (viac informácií na www.filharmonia.sk)
Koncert pri príležitosti 110. výročia úmrtia Edvarda Griega
účinkujú Signe Bakke, Ricardo Odriozola, Einar Røttingen, Hilde Haraldsen Sveen a Torleif Torgersen


6. DECEMBER (streda)

INTERPRETAČNÉ KURZY

1. blok / 9.00 – 11.15
Koncertná sieň DVORANA / Malá koncertná sála / triedy KSDN a KKN
Signe Bakke / klavír
Einar Røttingen / klavír
Torleif Torgersen / klavír
Hilde Haraldsen Sveen / spev
Ricardo Odriozola / sláčikové nástroje

2. blok / 11.30 – 12.30
Koncertná sieň DVORANA
Pódiová diskusia o možnostiach štipendijných pobytov v Nórsku
a prezentácia medzinárodného projektu Griegovej akadémie:

(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means /
Vzrušujúce štýly: interpreti na ceste hľadania nových výrazových prostriedkov (2017 – 2020)
Einar Røttingen
Signe Bakke
Torleif Torgersen
Ricardo Odriozola
Hilde Haraldsen Sveen
Knut Vaage
Arnulf Christian Mattes
Markéta Štefková
Katarína Hašková (prodekanka pre vedu a zahraničné styky)

3. blok / 15.00 – 16.30
Koncertná sieň DVORANA
Súťažná prehrávka slovenských študentov
s repertoárom nórskej hudby 20. – 21. storočia

NORSK KONSERT
19.00 / Koncertná sieň DVORANA
účinkujú Signe Bakke, Ricardo Odriozola, Einar Røttingen, Hilde Haraldsen Sveen a Torleif Torgersen