practical information


 


PLACE OF FESTIVAL
SHARE – International festival of dance universities will take place in Music and dance faculty of Academy of Performing Arts in Bratislava on Zochova street no.1 and in Theatre Lab on Svoradova street no.4 in centre of Bratislava. The closest bus stop has also name “Zochova”.

> Where can you find us – Google maps <

Music and dance faculty of Academy of performing Arts will be main ground for festival. In foyer of concert hall Dvorana will be Infopoint, on 2nd floor you will find dance halls for master classes during the day and on -1st floor will be University cantine called Basa, where all participants of festival have reserved lunch and dinner.
In Theatre Lab will be rehearsals and evening performances.

 

HOW TO GET TO US?
If you will come to Vienna by airplane:

You need to take bus from Vienna Airport to Bratislava – Most SNP (Bridge SNP). Best travel agencies for this direction are Regiojet or Blaggus. From Most SNP you have to walk on Židovská street. At the end of Židovská street you will find  Hotel Ibis*** and University building.

If you will come with train:
Get off on Main train station (Hlavná železničná stanica). Then you have to use our public transportation. From Main train station you have to take bus no. 93 to “Zochova” bus stop, which is situated straight in front of Music and dance Faculty. Zochova is third bus stop from Main station.

Each group will have guides. Guides will pick-up the group from arrival place in Bratislava to Hotel Ibis*** and to University. They will kindly help the group with orientation in Bratislava as well.

 

ACOMMODATION
Participants of festival will stay in Hotel Ibis*** on Zámocká street no. 38, approximately 200 metres from Academy of performimng Arts in centre of Bratislava, just underneath Bratislava castle.

Web page: http://www.ibis.com
Phone number: 02/592 920 00

 

FOOD
Breakfast are secured in hotel. Lunch and dinner are secured in University cantine Basa in underground(-1st floor) of Music and dance faculty. There will be always vegetarian option.

 

FUN
Meeting in unformal atmosphere with nice music will be opportunity for getting know other participants.

AFTERPARTY 3. 6. 2017!
22:00 – 03:00
Berlinka cafe
Námestie Ľudovíta Štúra 4 / Google Maps

Options for party:

1. 6. 2017:
Drum and bass party – Nu spirit Club (7 € till midnight, then 9€)

2. 6. 2017:
Indie music – KC Dunaj (5 €)
Slovak bands, then techno and DNB music – Nu spirit club (5€)

3. 6. 2017:
Balkan beats – KC Dunaj (5 €)
Oldies party – Refresh club (2 €)
House and techno – Radosť music bar
Punk concert – Fuga (6€)


CONTACTS
If you have any questions or problems, related with festival SHARE in Bratislava, you can always call us:

Director of festival:
Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.
(Head of Department of Dance) +421 905 567 277

Managers:
Nikola Kokényová
+421 918 683 451
Romana Vasilovčíková +421 908 095 493

Emergency calls:
police – 158
ambulance – 155

Taxi:
+421 918 555 555
+421 907 440 440

 

Restaurants and coffees worth to visit close to school and hotel:

On Židovská street and Zámocká street, there are more nice and cozy places to have a food or drink, just enter one of them.
The closest bar, opposite the Theatre faculty we have small Doska bar, where you can enjoy coffee or drinks.

If you want to try our national food, you can visit Slovak pub restaurant on Obchodná street no. 62. It’s about 7 minutes walking from hotel.
Let’s read more about meals:  http://www.slovakpub.sk/en/

If you are lover of wine, you should visit Spirit of wine (winehouse) on Obchodná street no. 31.

 

> top <


MIESTO FESTIVALU

SHARE – Medzinárodný festival univerzít tanca sa bude konať v priestoroch Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU na Zochovej ulici  č. 1 a v Divadle Lab DF VŠMU na Svoradovej ulici č. 4. v centre Bratislavy.

> Kde nás nájdete – Google maps <

Hudobná a tanečná fakulta bude základňou pre festival, vo foyer Koncertnej siene Dvorana bude umiestnený Infopoint, v dvoch tanečných sálach na 2. poschodí budú prebiehať majstrovské hodiny počas dňa a na -1. poschodí bude otvorená školská kantína Basa, kde sú zabezpečené obedy a večere pre účastníkov festivalu.

V Divadle Lab DF VŠMU budú prebiehať skúšky a následné večerné vystúpenia.

 

AKO SA K NÁM DOSTANETE

Ak cestujete letecky:
Z Viedne nastúpte na autobus spoločnosti Regiojet alebo Blaggus, ktorý vás dovezie pod Most SNP v Bratislave. Následne prejdete pešo Židovskú ulicu, na konci ktorej nájdete hotel Ibis*** aj budovu VŠMU.

Ak prídete vlakom:
Vystúpte na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Z pred stanice sa zvezte mestským autobusom č. 93 priamo na zástavku Zochova, ktorá je umiestnená pred Hudobnou a tanečnou fakultou VŠMU.

Každý súbor má pridelených sprievodcov, ktorí ich odprevadia z miesta príchodu do Bratislavy na miesto konania festivalu a do blízkeho hotela, prípadne im pomôžu s orientáciou v Bratislave.

 

UBYTOVANIE
Ubytovanie pre súbory je zabezpečené v Hoteli Ibis*** na Zámockej ulici číslo 38, približne 200 metrov od miesta konania festivalu, v centre Bratislavy priamo pod Bratislavským hradom.

Web stránka: http://www.ibis.com
Tel. číslo: 02/592 920 00

 

STRAVA
Raňajky sú zabezpečené v hoteli Ibis***. Obedy a večere sú zabezpečené v školskej kantíne Basa na -1 poschodí Hudobnej a tanečnej fakulty. Na výber bude vždy aj vegetariánska možnosť.

 

ZÁBAVA
AFTERPARTY 3. 6. 2017!

22:00 – 03:00
Berlinka cafe
Námestie Ľudovíta Štúra 4 / Google Maps

Možnosti nočnej zábavy:

 1. 6. 2017:
Drum and bass party – Nu spirit Club (7 € do polnoci, neskôr 9€)

2. 6. 2017:
Indie music – KC Dunaj (5 €)
Slovenské kapely, potom techno a DNB music – Nu spirit club (5€)

3. 6. 2017:
Balkan beats – KC Dunaj (5 €)
Oldies party – Refresh club (2 €)
House and techno – Radosť music bar
Punk concert – Fuga (6€)

 


KONTAKTY
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom festivalu neváhajte nás telefonicky kontaktovať:

Riaditeľka festivalu:
Mgr. Miroslava Kovárová, ArtD. (vedúca Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU) +421 905 567 277

Manažérky:
Nikola Kokényová +421 918 683 451
Romana Vasilovčíková +421 908 095 493

Emergency calls:
police – 158
ambulance – 155

Taxi:
+421 918 555 555
+421 907 440 440

 

Reštaurácie a kaviarne, ktoré sa oplatia navštíviť:

Na Židovskej a Zámockej ulici, priamo pri hoteli sa nachádza viacero príjemných podnikov, kde si môžete vybrať z ponuky jedál a nápojov.
Najbližší bar, priamo oproti Divadelnej fakulte sa volá Doska bar, kde si môžete vychutnať kávu alebo iné nápoje.

Ak máte chuť skúsiť tradičné slovenské jedlo, môžte navštíviť reštauráciu Slovak pub. Nachádza sa na Obchodnej ulici č. 62, približne 7 minút chôdze z hotela.
Viac o jedlách sa dočítate tu: http://www.slovakpub.sk

Ak milujete víno, páčiť sa vám bude vináreň Spirit of wine, nachádzajúca sa na Obchodnej ulici č. 31.