About Vladimír Sirota

This author has not yet filled in any details.
So far Vladimír Sirota has created 12 blog entries.

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU HTF

8. novembra 2017 od 9.00 – 16.00 hod. sa v miestnosti č. 111 uskutočnia voľby zástupcov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu HTF.

podrobnejšie informácie k voľbám [stiahnuť] (.pdf)

KONZULTAČNÉ HODINY na Katedre tanečnej tvorby

Konzultačné hodiny pre uchádzačov o bakalárske štúdium na Katedre tanečnej tvorby v akademickom roku 2018 / 2019 pre študijný odbor Tanečné umenie v  študijných programoch Choreografia, Tanečné umenie (špecializácie – Klasický tanec, Ľudový tanec, Moderný tanec, Tanec pre deti a mládež) a Tanečné divadlo a performancia sa uskutočnia 11. 11. 2017 o 10. 00 hod. […]

18. ročník Študentského festivalu súčasnej hudby Orfeus / 22. – 26. 10.

Pozývame Vás na 18. ročník Študentského festivalu súčasnej hudby Orfeus, ktorý organizuje Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení. V rámci festivalu sa uskutočnia 4 unikátne koncerty, ktoré odprezentujú tú najaktuálnejšiu tvorbu mladých nádejných umelcov – skladateľov, študentov Katedry skladby a dirigovania na HTF VŠMU.

PROGRAM (22.10/24.10/25.10/26.10):

22. 10. […]

Naši bývalí absolventi v Koncertnej sieni Dvorana – 11. 10. / 19.00 / KOMORNÉ VEČERY VO DVORANE

Pokračujeme v cykle Komorné večery vo Dvorane ďalšími koncertmi.
V programe pod názvom AKO (NE)ZNIE BACH sa Vám predstaví súbor dobových nástrojov IL CUORE BAROCCO, ktorého zakladajúci členovia sú bývalí študenti Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.
Sólistkami koncertu budú Hilda Gulyásová (soprán) a Petra Noskaiová (mezzosoprán)

SPUSTENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

Kvôli legislatívnej zmene u § 58 odseku 3 a podľa § 73 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v prihláške mení informácia ohľadne stupňa dosiahnutého vzdelania podľa použitia kódov ISCED 2011 

Nové číslo časopisu TEMPO

Predstavujeme Vám nové číslo časopisu TEMPO.

Kompletné číslo v PDF formáte nájdete na stránke Centra výskumu.

Veľký úspech študenta VŠMU Borisa Prýgla na prestížnych speváckych súťažiach Hans Gabor Belvedere (Moskva, RU) a Operalia Plácida Dominga (Astana, KCH)

Študenti Katedry spevu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU patria k medzinárodnej interpretačnej špičke, získavajú ocenenia, čím potvrdzujú kvalitu speváckej školy na Slovensku.

Je nám cťou oznámiť, že ďalším oceneným čerstvým absolventom VŠMU je BORIS PRÝGL (24, basbarytón) , ktorý začiatkom júla promoval s Cenou rektorky VŠMU doc. M. Heinzovej, ArtD. Za mimoriadne študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu VŠMU v zahraničí, […]