Výsledky voľby dekana na HTF VŠMU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023 – zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu HTF 5. 12. 2018: [stiahnuť] (.pdf)