Podrobné informácie o prijímacích skúškach na bakalárske štúdium od ak. roka 2019 – 2020 nájdete v časti: ŠTÚDIUM / pre uchádzačov

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA [stiahnuť] (.pdf)