Vynikajúci sólisti z radov študentov VŠMU si ako sólisti zahrajú spolu so Slovenskou filharmóniou!

Eliška Čonková violončelo, Teymur Aleskerov viola, Peter Nágel klavír sa vám spolu s orchestrom SF pod dirigentským vedením Rastislava Štúra predstavia v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.

Koncert sa uskutoční dňa 28. februára 2018 o 18.00 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie a je súčasťou cyklu SF JUNIOR.

Program:
Camille Saint-Saëns
Koncert pre violončelo a orchester č. 1 a mol, op. 33
Cecil Forsyth
Koncert pre violu a orchester g mol
Franz Liszt

Koncert pre klavír a orchester č. 2 A dur, S. 125


Informácie o vstupenkách nájdete na internetových stránkach Slovenskej filharmónie (www.filharmonia.sk)

Sledujte nás aj na sociálnej sieti Facebook!