Sumárne informácie o projektoch na letný semester [stiahnuť] (.pdf).

Plán skúšok na koncerty Symfonického orchestra VŠMU 19. 3. (Piešťany) a 21. 3. (Bratislava) 2018 [stiahnuť] (.pdf).
Podrobné informácie o programe a obsadení:
Dirigent:
Marián Lejava
Sólistka:
Kristína Smetanová, klavír
Program:
Alexander Moyzes – Jánošíkovi chlapci op. 21, predohra (8´)
Eugen Suchoň – Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48b (11´)
Ján Cikker – Concertino pre klavír a orchester op. 20 (18´)
prestávka
Vítězslav Novák – Symfonická báseň V Tatrách op. 26 (17´)
Bedřich Smetana – Šárka, symfonická báseň z cyklu Má vlast (10´)

Presný rozpis dychových nástrojov po skladbách:

Moyzes:   
2 (pic.) / 1 / 2 in A / 1
2 / 2 / 1 / 0

Suchoň:       
2 (pic.) / 2 / 2 in B / 2
2 / 2 / 1 / 0

Cikker:     
2 + 1 pic. / 2 / 2 in B / 2
4 / 2 / 0 / 0

Novák:    
2 + 1 pic. / 2 + 1 angl. / 2 in B + basskl. / 2 + 1 kontraf.  
4 / 3 / 3 / 1     

Smetana:    
2 + 1 pic. / 2 / 2 in C / 2                                          
4 / 2 / 3 / 1