Pozývame Vás na kolokvium o kontinuite vokálnej pedagogiky na Katedre spevu HTF VŠMU pod názvom CESTY SPEVU, ktoré sa uskutoční dňa 5. februára 2018 o 14.00 v Koncertnej sieni Dvorana.

Hosť podujatia: prof. Ľudovít Marcinger
Podujatie pripravili: Mgr. Jana Pastorková, ArtD., PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

Katedra spevu je na ceste svojho poslania od roku 1949. Či už sa vám zdá táto cesta dlhá alebo krátka, stretli sa na nej mnohí významní vokálni interpreti, vokálni pedagógovia a iní umelci, ktorí zasvätili svoj život najexcelentnejšiemu a zároveň najčudnejšiemu umeniu, ktoré vygenerovala európska kultúra. Cesta slovenského vokálneho umenia samozrejme nezačína ani nekončí s Katedrou spevu, tá ale rozhodujúcim spôsobom vkročila do cesty mnohých umeleckých osudov. Východiská a perspektívy, miešanie názorov, vedomé či intuitívne hlásenie sa k určitým vokálnym metodikám a poetikám, inšpiratívne osudy, pamätihodné výkony… to všetko sú cesty spevu. Patria do nášho  predmetu Dejiny a literatúra spevu a je treba oboznámiť s nimi mladú nastupujúcu generáciu. A či už je cesta spevu našej katedry dlhá alebo krátka, dôležité je, že cesta pokračuje…. cesta nekončí… a to je na nej to najkrajšie.

V poradí siedme Cesty spevu budú venované dlhoročnému pedagógovi Katedry spevu, slovenskému klaviristovi prof. Ľudovítovi Marcingerovi.