Harmonogram prijímacích skúšok, ktoré sa konajú v termíne 29. 1. – 2. 2. 2018 sú dostupné v časti ŠTÚDIUM.