Dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že dňa 13. 2. 2018 sa koná v Malej koncertnej sále HTF na Zochovej ul. č. 1 o 10.30 hod. habilitačná prednáška Mgr. art. Lucie Papanetzovej, ArtD. na tému: Hudba a matematika – využitie matematiky v procese výučby kompozície.