MUSICA SLOVACA bude koncert z tvorby slovenských autorov a zároveň vrcholným podujatím slovensko-nórskeho umeleckého projektu Norsk Musikk Meets Slovak (Bratislava, december 2017) / Slovak Music Meets Norsk (Bergen, január 2018) v rámci aktivít v Bergene.

MUSICA SLOVACA sa uskutoční 19. januára 2018 o 18.00 na Univerzite v Bergene.
(Gunnar Sævig’s Hall, Grieg Academy, University of Bergen)

PROGRAM
Eugen Suchoň / Metamorfózy ESD 77 pre klavír – č. 4 Larghetto

Ladislav Holoubek / cyklus Mladosť op. 19 pre soprán a klavír
Ľudovít Rajter / Romantické rondo pre husle a klavír
Vladimír Godár / Grave, passacaglia pre klavír
Mikuláš Schneider-Trnavský / Uspávanka z cyklu Slzy a úsmevy, op. 25 pre soprán a klavír
Jevgenij Iršai / Šepoty a výkriky pre klavír
Ilja Zeljenka / Musica Slovaca pre husle a klavír
Hanuš Domanský / Slovakofónia pre klavír

ÚČINKUJÚCI
Daniel Buranovský, klavír
Dagmar Podkamenská, spev
Róbert Pechanec, klavír
Jozef Horváth, husle
Jevgenij Iršai, klavír

Súčasťou aktivít Slovak Music Meets Norsk v Bergene budú aj workshopy, majstrovské kurzy a prednášky.