Umelecko-výskumný projekt Norsk Musikk Meets Slovak / Slovak Music Meets Norsk

Pedagógovia HTF VŠMU absolvovali 17. – 20. januára 2018
pobyt na Griegovej akadémii, súčasti Univerzity v Bergene.
Bohatý program pozostával z majstrovských kurzov, prednášok koncertu MUSICA SLOVACA.

Bulletin aktivít v Bergene [stiahnuť] (.pdf)
Plagát [stiahnuť] (.jpg)

Detailná sumarizačná správa projektu [stiahnuť] (.pdf)


NAŠU INŠTITÚCIU REPREZENTOVALI:
prof. Daniel Buranovský, klavír
Mgr. art. Jozef Horváth, ArtD., husle
prof. Jevgenij Iršai, kompozícia / klavír
Mgr. art. Róber Pechanec, ArtD., vokálna korepetícia
Mgr. art. Dagmar Podkamenská, ArtD., spev
prof. Markéta Štefková, muzikológia

PREDNÁŠKY:

  • Daniel Buranovský / On Interpretation of Piano Music
  • Markéta Štefková / The Search for a Nation‘s Sound: Reflections on Slovakia‘s Music in the 20th century
    (v spolupráci s Centre for Grieg Research)

KONCERT MUSICA SLOVACA (19. 1. / Gunnar Sævig’s Hall, Grieg Academy, University of Bergen)
program koncertu
Eugen Suchoň / Metamorfózy ESD 77 pre klavír – č. 4 Larghetto

Ladislav Holoubek / cyklus Mladosť op. 19 pre soprán a klavír
Ľudovít Rajter / Romantické rondo pre husle a klavír
Vladimír Godár / Grave, passacaglia pre klavír
Mikuláš Schneider-Trnavský / Uspávanka z cyklu Slzy a úsmevy, op. 25 pre soprán a klavír
Jevgenij Iršai / Šepoty a výkriky pre klavír
Ilja Zeljenka / Musica Slovaca pre husle a klavír
Hanuš Domanský / Slovakofónia pre klavír

Odozvy na koncert na sociálnej sieti >Facebook<

ORGANIZÁCIA:
prof. Markéta Štefková
autorka a odborná garantka projektu Norsk Musikk Meets Slovak / Slovak Music Meets Norsk
prof. Einar Røttingen
(Griegova akadémia / Univerzita v Bergene)
vedúci projektu umeleckého výskumu
(Un)-settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means
Mgr. art. Vladimír Sirota
koordinátor projektu Norsk Musikk Meets Slovak / Slovak Music Meets Norsk