Mgr. art. Karol Samuelčík sa stal víťazom kategórie Kultúra a umenie v súťaži Študentská osobnosť Slovenska v akad. roku 2016/2017

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí (študentov prvého, druhého alebo tretieho – doktorandského stupňa VŠ štúdia). Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Jednotlivé nominácie posudzujú garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied. Vyhlasovateľom súťaže je Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International.
Nad projektom prevzal záštitu prezident SR. Garantom podujatia je Slovenská akadémia vied. Podujatie sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie.

Karol Samuelčík sa narodil v roku 1991 v Banskej Bystrici. V rokoch 2011 až 2016 študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde pod vedením prof. J. Zsapku v roku 2016 ukončil svoje päťročné štúdium s najvyššou poctou – Cenou rektora. Hudobné vzdelanie si rozšíril počas výmenného študijného pobytu v Španielsku u slávnej gitaristky Margarity Escarpy. Momentálne je študentom doktorandského štúdia na VŠMU v Bratislave (prof. J. Zsapka) a študentom na Escola superior de la música v Barcelone (Á. Garrobé).

Koncertne sa predstavil vo viacerých slovenských mestách (Bratislava- Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza, Nedeľné matiné, Nitra- Cithara Aediculae; Prešov- Prešovská hudobná jar; Banská Bystrica; Žilina; …) a v zahraničí (Španielsko, Rakúsko, Česká republika, Taliansko, Maďarsko, Grécko, Čína, Hong Kong, …). Ako sólista spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Cappellou Istropolitanou, Štátnym komorným orchestrom v Žiline, Hong Kong Metropolitan Pop Orchestra a so sláčikovým kvartetom Mucha quartet.
V roku 2016 nahral pre spoločnosť Diskant svoje debutové CD s dielami od Isaaca Albéniza, Johanna Sebastiana Bacha a Vicente Asencia.

Zúčastnil sa viacerých festivalov a majstrovských kurzov u L. Brouwera, S. Assada, P. Steidla, C. Domeniconiho, M. Sociasa, R. Smits, M. Dyllu, A. Pierriho, C. Marchioneho, R. Dyensa a ďalších. Získal 1. cenu na Medzinárodnej gitarovej súťaži J.K. Mertza 2012, Thailand International Guitar Competition 2016, Yamaha Music Foundation of Europe Scholarship program 2012/2013, Festivale Ivana Ballu v Dolnom Kubíne 2009, Súťaži študentov konzervatórií SR 2009. V roku 2013 získal cenu za najlepšiu interpretáciu skladby talianskeho skladateľa na medzinárodnej súťaži v Udine (Taliansko). V roku 2015 sa stal jedným z laureátom prestížnej súťaže Forum Gitarre Wien.

X