V rámci súťažnej prehrávky NORSK COMPETITION udelila porota zložená z pedagógov Griegovej akadémie v Bergene dve prvé miesta:

> Júlia Novosedlíková – klavír
z triedy  prof. Mariana Lapšanského

> Klavírne trio / Eva Drugdová – husle, Ľubomíra Verbovská – violončelo
a Samuel Beznák – klavír
z triedy prof. Daniela Buranovského

Víťazi získavajú dvojtýždenný pobyt na Griegovej akadémii v Bergene na jar 2018 počas konania významného škandinávskeho festivalu Bergen International Festival.
Tu sa predstavia v rámci samostatných koncertov a absolvujú hodiny nástrojového vyučovania v triedach pedagógov Griegovej akadémie.

> stránka projektu <