Tanečný kongres a odborné sympóziá TANEC.SK 2017 (jeseň)

Dňa 17.– 18. novembra 2017 sa uskutoční Tanečný kongres Tanec.SK (jeseň) – s partnerskými univerzitami zo zahraničia Kongres sa koná v anglickom jazyku.

HLAVNÁ TÉMA:

Tradície v inovatívnych procesoch v tanečnom umení a vo vzdelávaní
The Place of Tradition in Innovative Processes of Dance Art and Education

miesto konania: Koncertná sieň Dvorana HTF VŠMU

Koordinátori projektu: Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD. a Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.

Podrobný program: [stiahnuť] (.pdf)