Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Rudolf Kropil udelil dňa 9. 11. 2017  Cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2017 absolventovi Vysokej školy múzických umení v Bratislave Mgr. art. Borisovi Prýglovi za interpretačné spevácke umelecké výkony nadnárodného významu v rámci medzinárodných súťaží a medzinárodného festivalu.

Viac informácií: