Pozývame Vás na 18. ročník Študentského festivalu súčasnej hudby Orfeus, ktorý organizuje Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení. V rámci festivalu sa uskutočnia 4 unikátne koncerty, ktoré odprezentujú tú najaktuálnejšiu tvorbu mladých nádejných umelcov – skladateľov, študentov Katedry skladby a dirigovania na HTF VŠMU.

PROGRAM (22.10/24.10/25.10/26.10):

22. 10. / 18.00 / Koncertná sieň Dvorana
VŠMU MODERN ORCHESTRA / VŠMU Modern Composers
Orchestrálny koncert
dirigent: Marco Vlasák

Artur Honegger – Symfónia č. 4 (Deliciæ Basiliensis)
Samuel Hvozdík – Torus
Dominik Kopcsay – Individuation

Interpreti – študenti VŠMU pod vedením úspešného študenta dirigovania na VŠMU – dirigenta Marca Vlasáka odohrajú premiérové orchestrálne skladby študentov skladby VŠMU aj 4. symfóniu Artura Honeggera z Parížskej šestky.

24. 10. / 19.00 / Koncertná sieň Dvorana
EnsembleSpectrum / Long Story Short
Komorný koncert
umelecký vedúci: Matej Sloboda

Darius Milhaud – Petite Symphonie No. 2 „Pastorale“
Dominik Kopcsay – Monolit
Tímea Maščáková – Marionety
Barbora Tomášková – Bacardan
Martina Kachlová – Sonáta pre violončelo a basklarinet
Veronika Škutová – Get out!
Darius Milhaud – Petite Symphonie No. 3 „Sérénade“

EnsembleSpectrum pod vedením dirigenta a skladateľa Mateja Slobodu odohrá niekoľko premiérových skladieb študentov skladby VŠMU. Koncept dramaturgie skladieb, ktorý bol zároveň zadaním pre samotných skladateľov je: klesajúca dĺžka skladby so zväčšujúcim sa obsadením. Vrámci koncertu zaznejú aj diela skladateľa Dariusa Milhauda z Parížskej šestky.

25. 10. / 20.00 / Kinosála FTF VŠMU
Cross Connection / Róbert Rudolf a študenti VŠMU
Multimediálny koncert

Mimoriadne pestrý koncert elektroakustických kompozícii, ktoré komponovali skladatelia VŠMU prihlásení na workshopy skladateľa Roberta Rudolfa. Pôjde o improvizované elektronické skladby s joystick orchestrom aj kompozície spojené s videom. Máte sa načo tešiť!

26.10 / 19.00 / Koncertná sieň Dvorana
Short Story Long / Ansámbel Asynchronie
Komorný koncert
umelecký vedúci: Peter Javorka

Francis Poulenc – Rapsodie nègre, op. 1
Michal Bázlik – Prelúdium a fuga
Dalibor Hevesi – Cyklón Východná 83 – Odklon
Peter Javorka – Feéria I pre klarinet a klavír
Tomáš Molčan – Barcarola pre komorný ansámbel
Stanislav Pristáš – HYPNOS

Ansámbel Asynchronie pod vedením dirigenta a skladateľa Petra Javorku odohrá niekoľko premiérových skladieb študentov skladby VŠMU. Koncept dramaturgie skladieb, ktorý bol zároveň zadaním pre samotných skladateľov je: klesajúca dĺžka skladby so zmenšújúcim sa obsadením. Vrámci koncertu zaznejú aj diela skladateľa Francisa Poulenca z Parížskej šestky.

VSTUP NA KONCERTY VOĽNÝ

FACEBOOK event


Podujatie podporili Fond na podporu umenia, Hudobný fond a HTF VŠMU.