Pokračujeme v cykle Komorné večery vo Dvorane ďalšími koncertmi.
V programe pod názvom AKO (NE)ZNIE BACH sa Vám predstaví súbor dobových nástrojov IL CUORE BAROCCO, ktorého zakladajúci členovia sú bývalí študenti Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.
Sólistkami koncertu budú Hilda Gulyásová (soprán) a Petra Noskaiová (mezzosoprán)

Koncert sa uskutoční 11. októbra 2017 o 19.00 h (Koncertná sieň DVORANA).

PROGRAM
Johann Sebastian Bach
Orchestrálna suita g mol BWV 1070
Tilge, Höchster, meine Sünde BWV 1083
(podľa Stabat Mater od G. B. Pergolesiho)

Koncert dramaturgicky pripravila študentka doktorandského štúdia na Katedre teórie hudby Mgr. art. Jana Zelenková.
Vybraní členovia súboru – bývalí absolventi – navštevovali počas štúdia na HTF VŠMU interpretačný seminár starej hudby u Mgr. art. Petra Zajíčka, ArtD. Svoje profesionálne uplatnenie, aj vďaka tejto aktivite počas štúdia na VŠMU, našli v založení a umeleckom pôsobení súboru Il Cuore Barocco.

plagát koncertu [stiahnuť] (.jpg)

REZERVÁCIA VSTUPENIEK: info-htf@vsmu.sk / podrobné informácie k vstupenkám [stiahnuť] (.pdf)
Predaj vstupeniek hodinu pred koncertom vo foyer Koncertnej siene Dvorana.
Svojím príspevkom podporujete rozvoj aktivít a činnosti študentov HTF VŠMU.