Kvôli legislatívnej zmene u § 58 odseku 3 a podľa § 73 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v prihláške mení informácia ohľadne stupňa dosiahnutého vzdelania podľa použitia kódov ISCED 2011 https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf z 21.9.2017 /národná klasifikácia vzdelávania/, nie je v danej chvíli možné podať elektronickú prihlášku a ani papierovú prihlášku na vysokú školu. Po zapracovaní legislatívnej zmeny, bude elektronická prihláška sprístupnená. Papierovú prihlášku bude možné podať po jej vydaní zo strany MŠSR https://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-bakalarske-–-prvy-stupen-alebo-spojene-–-prvy-a-druhy-stupen-v-jednom-celku/