Pozývame všetkých študentov HTF na interpretačné kurzy špičkových umelcov zo zahraničia.

Igor Karško – husle (SK/CH)
profesor Luzern Hochschule für Musik

Thomas Damenga – violončelo (CH)
umelecký vedúci Camerata Zürich, profesor Hochshule für Musik Basel

Kurzy sa konajú v spolupráci s o. z. Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie a pre študentov HTF VŠMU sú zdarma.

Viac informácii:
Kancelária umeleckej produkcie HTF VŠMU / mail: sirota@vsmu.sk