Prof. Štefan Nosáľ

Dňa 22. júla 2017, vo veku 90 rokov, nás navždy opustila výnimočná osobnosť, choreograf a umelecký vedúci umeleckého súboru Lúčnica, absolvent, dlhoročný pedagóg a vedúci Katedry tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.

V roku 1957 absolvoval štúdium choreografie na Katedre tanečnej tvorby VŠMU dielami Radvanský jarmok a Zbojnícka rozprávka. Na podnet vtedajšieho  rektora Rudolfa Mrliana na materskú katedru nastúpil v roku 1966 najskôr ako externý pedagóg, potom sa stal interným pedagógom a po určitom čase získal docentúru. Práca na škole ho primala k hlbšiemu odbornému štúdiu, čo ho viedlo aj k písaniu odborných textov týkajúcich sa choreografie ľudového tanca. V roku 1980 sa stal profesorom a v roku 1984 vyšla celoštátna vysokoškolská učebnica Choreografia ľudového tanca, ktorá je doposiaľ jediná literatúra tohto zamerania a rozsahu. Dvadsať rokov, od roku 1972 do 1992, bol vedúcim Katedry tanečnej tvorby, kde pôsobil až do roku 2003. Jeho študentmi boli Pavol Bútor, Ján Jamriška, Jaroslav Moravčík, Ervín Varga, Vladimír Marušin, Ondrej Šoth, Alena Pitoňáková, Ján Ďurovčík, Miroslava Sekanová-Palanová, Martin Urban, Ľubica Mešková-Žišková, Pavol Pitoňák a ďalší.

Obdivuhodné dielo profesora Nosáľa po celý jeho profesijný život vždy vyvolávalo u divákov na celom svete nádherné emócie a najmä vzbudzovalo pocit, že vidia dokonalosť. Ďakujeme Vám, pán profesor, za tie chvíle!!!

prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.