Oznamujeme, že na adrese http://htfold.vsmu.sk je stále dostupná aj stará stránka Hudobnej a tanečnej fakulty, na ktorej nájdete informácie, ktoré zatiaľ nie sú na novom webe dostupné.