VŠMU má nový web!
Oznamujeme, že na adrese http://htfold.vsmu.sk je dostupná aj stará stránka Hudobnej a tanečnej fakulty, na ktorej nájdete informácie, ktoré zatiaľ nie sú na novom webe dostupné.