Podrobné informácie o prijímacích skúškach nájdete v časti: ŠTÚDIUM / pre uchádzačov