Výberové konania na miesta vedúcich katedier, profesorov, docentov, odborných asistentov a asistentov.
Podrobné informácie na stiahnutie:

*
KKN = Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby
KSD = Katedra skladby a dirigovania
KSDN = Katedra strunových a dychových nástrojov
KS = Katedra spevu
KTT = Katedra tanečnej tvorby
OKS = Oddelenie klavírnej spolupráce
CV = Centrum výskumu