Podrobné informácie o prijímacích skúškach (jún 2017) nájdete v časti: ŠTÚDIUM / pre uchádzačov